• 1990 Furukawa 640E Shovel

    No price - Arum, Netherlands
    • Manufacturer: Furukawa

    subcategory 2: shovel