no-image_en.png
Location:
Denmark
Price:
$4,934 (USD)
Manufacturer:
Nordsten
Model:
ROTO-MATIC CLP-400

Specifications

Description

COMBINED 4 MTR. AGRODAN KOMBI HARVE MED SLOVEPHONE OG STOR RØRPAKKEVALSE
frøsåkasse
RÆKKEAFBLÆNDING
MARKØR HYDR. TIL LODRET