no-image_en.png
Location:
Czech Republic
Manufacturer:
TEVOPHARM
Model:
P5-BS-L FLOW WRAPPER 250 PACKAGES/MIN

Specifications

Condition:
used
Stock number:
HG59367
PŘepravnÍ rozmĚry:
DÉLKA 3700MM, ŠÍŘKA 1250MM, VÝŠKA 1735 MM, VÁHA 850 KG.
Subcategory:
Wrapper
Subcategory 2:
Filling and packaging

Description

Used tevopharm horizontal flow wrapper, model p5-bs-l. cosists of infeed table, folding box, foil tower, sealing table, crimper group and discharge table. Capable of speeds up to 250 packages per minute (limited by capacity of infeed table), machine has capacity up to 400 packages per minute. 250 mm maximum film reel width. Hot seal type of sealing with max. Temperature of seal disc: 350°c and max. Temp. Of end crippers: 350°c. Includes control panel and el. Distributor. Shipping dimensions: 3700mm l x 1250mm w x 1735 mm h, weight: 850 kg.
pouŽitÝ balÍcÍ stroj typu “flow pack” v horizontÁlnÍm provedenÍ vyrobenÝ spoleČnostÍ tevopharm, model model p5-bs-l. BalÍcÍ zaŘÍzenÍ se sklÁdÁ ze zaklÁdacÍho pÁsu, sklÁdacÍho ÚstrojÍ, podÉlnÉho svaŘovacÍho aparÁtu, pŘÍČnÉho svaŘovacÍho aparÁtu s vĚjÍŘovitÝm Řezem a vynÁŠecÍho dopravnÍku. MaximÁlnÍ moŽnÁ kapacita aŽ 250 balenÍ/min. (limitovÁno kapacitou zaklÁdacÍho pÁsu), maximÁlnÍ kapacita balÍcÍho stroje aŽ 400 balenÍ/min. 250 mm maximÁlnÍ ŠÍŘka nÁvinu balÍcÍ fÓlie. SvaŘovÁnÍ typu “hot seal” s maximÁlnÍ svaŘovacÍ teplotou 350°c. SouČÁstÍ je rozvadĚČ se elektro silovou ČÁstÍ a ovlÁdacÍ panel.
pŘepravnÍ rozmĚry: dÉlka 3700mm, ŠÍŘka 1250mm, vÝŠka 1735 mm, vÁha 850 kg.