STAINLESS STEEL VERTICAL FERMENTOR MADE
Location:
Czech Republic
Manufacturer:
N/A

Specifications

Condition:
used
Stock number:
HG58327

Description

Used stainless steel vertical fermentor made by krÁlovopolskÁ strojÍrna brno (czech republic). vessel working volume approx. 50 litre. Has clamped hinged flat top and welded bottom heads. Bottom mounted (4) pitched blades turbine agitator. Stainless steel jacket.
pouŽitÝ nerezovÝ duplikovanÝ a mÍchanÝ fermentor vyrobenÝ fi. KrlovopolskÁ strojÍrna brno, dĚlenÁ nÁdoba s klenutÝm dnem a rovnÝm vÍkem, celkovÝ objem cca.:50 ltr, turbÍnovÉ centrÁlnÍ mÍchadlo pohÁnĚnÉ pŘes spodnÍ klenutÉ dno. Fermentor je nainstalovÁn na mobilnÍm rÁmu z bĚŽnÉ oceli