SAG TECHNIC USE OF RINSING
Location:
Czech Republic
Manufacturer:
SAG TECHNIC

Specifications

Condition:
used
Stock number:
HG59666
Category:
Processing equipment in Czech Republic
Subcategory:
Bottle cleaner
Subcategory 2:
Filling and packaging

Description

Use of rinsing machine bottles from sag technic. The line is used to sterilize glass bottles steam. control system siemens simatic s7. Machine output is 30,000 bottles / hour steam consumption for rinsing 10 to 15 kg, installing power 6kw. Machine dimensions are depth of 2.800 mm, width 4.000 mm, height 2.000 mm, height 1.100 conveyor.
czech translatino
mÁlo pouŽitÁ vystŘikovaČka lahvÍ od firmy s.a.g. Technic. Linka slouŽÍ ke sterilizaci sklenĚnÝch lahvÍ pÁrou. ŘÍdicÍ systÉm siemens s7 simatic. VÝkon stroje je 30.000 lahvÍ/hodinu, spotŘeba pÁry pro vÝplach 10-15 kg, instalovanÝ pŘÍkon 6kw. RozmĚry stroje jsou hloubka 2.800 mm, ŠÍŘka 4.000 mm, vÝŠka 2.000 mm, vÝŠka dopravnÍku 1.100.