»

2011 สเตอร์ (STER) กรรไกรตัดกิ่งไม้ ด้ามยาง ( มาตรฐาน ) in Thailand

2011 สเตอร์ (STER) กรรไกรตัดกิ่งไม้ ด้ามยาง
Location:
Thailand
Price:
No price
Manufacturer:
สเตอร์
Model:
สเตอร์ (STER) กรรไกรตัดกิ่งไม้ ด้ามยาง ( มาตรฐาน )

Specifications

Condition:
used
Year:
2011
Country:
Thailand
Subcategory:
Grounds care
Subcategory 2:
Flail cutters

Description

The company is a direct importer of goods.
Product is a hand.