• MOOG G761-3004B H38JOGM4VPL

  $2,268 - Delta, OH, USA
  • Manufacturer: Delta

  moog g761-3004b h38jogm4vpl hydraulic valve type: bin | width: 4.25 | height: 4 | length: 5.5 | weight: 2.5 | address: 6401 rogers road delta, ohio 43515, usa

 • HYDRO-LINE R5K-20X11

  $1,989 - Delta, OH, USA
  • Manufacturer: Delta

  hydro-line r5k-20x11 hydraulic cylinder type: bin | width: 22 | height: 22 | length: 41 | weight: 1070 | address: 6401 rogers road delta, ohio 43515, usa

 • ENERPAC CLS-15012

  $2,160 - Delta, OH, USA
  • Manufacturer: Delta

  enerpac cls-15012 hydraulic cylinder type: bin | width: 16 | height: 11 | length: 16.25 | weight: 233 | address: 6401 rogers road delta, ohio 43515, usa

 • MOOG G761-3005B S63JOGM4VPL

  $2,268 - Delta, OH, USA
  • Manufacturer: Delta

  moog g761-3005b s63jogm4vpl hydraulic valve type: bin | width: 4.25 | height: 4 | length: 5.5 | weight: 2.5 | address: 6401 rogers road delta, ohio 43515, usa

 • CS UNITEC AB-4300-2

  $2,240 - Delta, OH, USA
  • Manufacturer: Delta

  cs unitec ab-4300-2 press drill type: bin | width: 6 | height: 19 | length: 15 | weight: 45.7 | address: 6401 rogers road delta, ohio 43515, usa

 • FERRAZ SHAWMUT A060ARC400C1G-E900900WP10

  $936 - Delta, OH, USA
  • Manufacturer: Delta

  ferraz shawmut a060arc400c1g-e900900wp10 fuse type: bin | width: 4 | height: 2.75 | length: 7 | weight: 1.4 | address: 6401 rogers road delta, ohio 43515, usa

 • CROUSE HINDS EBMBA WT70HFD36

  $967 - Delta, OH, USA
  • Manufacturer: Delta

  crouse hinds ebmba wt70hfd36 circuit breaker type: bin | width: 16 | height: 11.5 | length: 19.5 | weight: 81.75 | address: 6401 rogers road delta, ohio 43515, usa

 • FERRAZ SHAWMUT A051B1DAR0-4R

  $522 - Delta, OH, USA
  • Manufacturer: Delta

  new ferraz shawmut a051b1dar0-4r fuse type: bin | width: 5.5 | height: 5.5 | length: 28 | weight: 12 | address: 6401 rogers road delta, ohio 43515, usa

 • FERRAZ A140AKH1000M3L

  $576 - Delta, OH, USA
  • Manufacturer: Delta

  ferraz a140akh1000m3l fuse type: bin | width: 3 | height: 3 | length: 7.5 | weight: 3.3 | address: 6401 rogers road delta, ohio 43515, usa

 • CROUSE HINDS EJB 121208 SE13830

  $744 - Delta, OH, USA
  • Manufacturer: Delta

  crouse hinds ejb 121208 se13830 electrical enclosure