search

 • 1983 Washino GLS125A Profile Grinder

  $15,000 - Poltava, Ukraine
  • Manufacturer: Washino

  - country: ukraine | division: conventional machine tools | machine name: profile grinder | terms and conditions: fca poltava,ukraine.

 • 1998 WASHINO SG-5

  No price - Tokigawa, Japan
  • Manufacturer: Washino

  fanuc-0t 5"chuck have

 • 1978 Washino LEOG-80A 0.8m Lathe

  No price - Aichi Prefecture, Japan
  • Manufacturer: Washino

  with 3-jaw・4-jaw country: japan | division: conventional machine tools | machine name: 0.8m lathe | request code: e-819

 • 1980 Washino GLS-125A Profile Grinder

  No price - Aichi Prefecture, Japan
  • Manufacturer: Washino

  - country: japan | division: conventional machine tools | machine name: profile grinder | request code: g-752

 • 1971 Washino LRS-55A 0.5m Lathe

  No price - Ishikawa Prefecture, Japan
  • Manufacturer: Washino

  φ360*550 swing over cross table:210 chuck:φ160 chuck: φ160 | country: japan | division: conventional machine tools | machine name: 0.5m lathe | request code: e-822 | swing over cross table: 210

 • 1997 Washino PUX-25KRC 25T Press

  No price - Aichi Prefecture, Japan
  • Manufacturer: Washino

  s:80 120spm dh:220 s: 80 | dh: 220 | country: japan | division: presses | machine name: 25t press | request code: n-785

 • 1997 Washino PUX-35KRC 35T Press

  No price - Aichi Prefecture, Japan
  • Manufacturer: Washino

  s:110 100spm dh:250 s: 110 | dh: 250 | country: japan | division: presses | machine name: 35t press | request code: n-784

 • 1989 Washino PUX-80 80T Press

  No price - Aichi Prefecture, Japan
  • Manufacturer: Washino

  s:180 50spm dh:350 s: 180 | dh: 350 | country: japan | division: presses | machine name: 80t press | request code: n-775

 • 1987 Washino PUX-80 80T Press

  No price - Aichi Prefecture, Japan
  • Manufacturer: Washino

  s:180 50spm dh:350 die cushion s: 180 | dh: 350 | country: japan | division: presses | machine name: 80t press | request code: n-774

 • 1990 Washino PUX-15 15T Press

  No price - Aichi Prefecture, Japan
  • Manufacturer: Washino

  s:60 120spm adj:40 dh:200 sl:220*150 b:500*300 main power:1.5kw×4p